Adam Mickiewicz


Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 Designed by marszalek.com.pl
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"
STARSZE
AKTUALNOŚCI
Aktualizowano: 6 grudnia 2023 r.
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA.
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
W KONTEKŚCIE
BEZPIECZEŃSTWA
MIĘDZYNARODOWEGO


Więcej...
Napisali o nas
Żółta rzeka innowacji
(strona 4)
XI Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do XI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 22-24 maja 2024 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu dra Bartosza Płotki (bartek@marszalek.com.pl).
WOJEWODA PATRONEM KONGRESU

Jak co roku nad Międzynarodowym Kongresem Azjatyckim patronat obejmują najważniejsze instytucje rządowe i samorządowe. Miło nam poinformować, że do tego grona dołączył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W liście do organizatorów VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Pan Wojewoda podkreślił, jak istotną rolę podejmowaniu aktualnych problemów i wyzwań, a także sukcesów i osiągnięć krajów azjatyckich odgrywa ta impreza. Na koniec wszystkim uczestnikom Kongresu złożył życzenia udanych obrad oraz nawiązania wielu interesujących kontaktów biznesowych i kulturalnych.
 
SOLIDNY PARTNER

Do grona partnerów Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego dołączyła firma Mat-Bud. W trakcie spotkania z prezesem Zarządu Jackiem Rutkowskim prezes Fundacji Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Prof. Czesława Mojsiewicza dr Adam Marszałek przedstawił historię i ideę Kongresu. Podczas rozmów ustalono zakres współpracy obu partnerów przy organizacji imprezy. Na zakończenie wizyty sekretarz Kongresu Kinga Sołowiej wręczyła Panu Prezesowi zaproszenie na szóstą edycję wydarzenia, które odbędzie się w dniach 15-17 maja 2019 roku.
GRANT Z ZAKRESU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

Z radością informujemy, że projekt „Niezwykli bohaterowie przeszłości - wzory patriotyzmu i tożsamości we współczesnym świecie” otrzymał finansowanie z Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji w module „Edukacja patriotyczna” (nr grantu: EP/2023/79).
Kierownikiem projektu jest prof. Joanna Marszałek-kawa, kierownik Katedry Systemów Politycznych na Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, prezes Centrum Badań Wschodnich i Afrykanistycznych.
Serdecznie gratulujemy!
PROFESOR BAT-ERDENE BATBAYAR NA KONGRESIE

Swój udział w VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim zapowiedział znakomity uczony i wydawca z Mongolii Profesor Bat-Erdene Batbayar, który 2006 roku założył firmę Nepko będącą jednym z najważniejszych wydawnictw na rynku krajowym. Jednocześnie Pan Profesor jest najbardziej znanym mongolskim publicystą, pisarzem i krytykiem. W rozmowie z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem zgłosił chęć wygłoszenia referatu na temat współczesnej Mongolii.
SPOTKANIE W TAI’AN

W czasie kolacji wydanej na cześć uczestników Drugiej Światowej Konferencji Współpracy Wydawniczej rozmowy o możliwościach współpracy prowadzili: organizator konferencji i dyrektor Chińskiej Akademii Prasy i Publikacji Dawei Li, prezes GBD Books z Indii Kaushal Goyal wraz z małżonką, prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz dyrektor Ves Mir Publishers z Moskwy - dr Oleg Zimarin.
TAJLANDIA NA KONGRESIE

Z radością informujemy, że na VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który trwać będzie od 15 do 17 maja 2019 roku, gościć będzie ambasador Królestwa Tajlandii JE Sansanee Sahussarungsi. Pani Ambasador jest kolejnym międzynarodowym gościem, który będzie uczestniczyć w Kongresie, poszerzając grono dyplomatów.
ZAPROSZENIE DLA AMBASADORA WIETNAMU

JE Vu Dang Dung, Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu, wyraził zainteresowanie udziałem w VI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Pan Ambasador pełni funkcję dyplomatyczną od 2017 roku zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Jak dotąd nie miał jeszcze okazji uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest Kongres. Ideę i dorobek MKA przedstawił Jego Ekscelencji prezes dr Adam Marszałek podczas uroczystego bankietu z okazji Święta Narodowego Republiki Serbii.
AMBASADOROWIE NA KOLACJI

W przededniu oficjalnego otwarcia VI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prezes Adam Marszałek wraz z JE Mirą Sun, ambasador Republiki Korei w Polsce, wydali uroczystą kolację, w której uczestniczyli m.in.: pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce JE Ziyad Raoof, prof. Bartłomiej Toszek, konsul honorowy Litwy Jerzy Bańkowski oraz wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz.
PAMIĘTAJĄ O PROFESORZE MOJSIEWICZU

Tradycyjnie już pod koniec lipca z inicjatywy Emilii Mojsiewicz odbyło się spotkanie przyjaciół i uczniów wybitnego uczonego prof. Czesława Mojsiewicza. Tym razem w trakcie uroczystego obiadu w restauracji poznańskiego hotelu Ikarus wspominali go: Halina Marszałek, Emilia Mojsiewicz, Jolanta Michalak, płk Stanisław Tomaszkiewicz, prof. Rafał Reczek, dr Natasza Lubik-Reczek, Teresa Tomaszkiewicz, Bożena i Marek Molińscy, prof. Teresa Łoś-Nowak, dr Sejfu Gebru, Małgorzata Wallas, prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas, Marzena Gebru, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. Andrzej Stelmach oraz niewidoczny na fotografii dr Adam Marszałek.
PREZES Z AMBASADOR O KONGRESIE

Gościem Honorowym VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego jest Republika Indonezji, która uznała 7MKA za flagowe polskie wydarzenie w ramach obchodów 65. rocznicy zawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Indonezją. Ambasador Republiki Indonezji w Warszawie, JE Siti Nugraha Mauludiah zaprosiła delegację Towarzystwa Azji i Pacyfiku - prezesa dr. Adama Marszałka i sekretarza dr. Bartosza Płotkę - do swojej warszawskiej rezydencji, aby ustalić szczegóły uczestnictwa Indonezji w VII Kongesie w tej zaszczytnej roli. Rezultatem przeprowadzonych rozmów, w których uczestniczyły także I Sekretarz Diyah Ramadani Agustini i III Sekretarz Widya Rahma Utami, będzie wspólnie przygotowany, nadzwyczaj bogaty program kulturowy prezentowany uczestnikom Kongresu, indonezyjskie forum biznesowe oraz specjalny panel naukowy poświęcony problematyce indonezyjskiej z udziałem zaproszonych specjalistów z Polski i Indonezji.
INDONEZJA GOŚCIEM HONOROWYM KONGRESU

Prof. Joanna Marszałek-Kawa, Kierownik Naukowy Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, spotkała się z Ambasador Indonezji, JE Siti Nugraha Mauludiah, by porozmawiać na temat roli i ponownego udziału Ambasady Indonezji w VII MKA. Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku przeprowadzonych rozmów Republika Indonezji została Gościem Honorowym VII MKA, na którym zaprezentuje bogaty w atrakcje program kulturowy.
SAMIR RAWAT NA  KONGRESU

W bardzo szybkim tempie powiększa się grono uczestników VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Kolejne deklaracje uczestnictwa złożyli weteran płk dr Samir Rawat, członek organizacji Military Intellectual & Normative Development oraz silna grupa uczonych z Uniwersytetu Gdańskiego na czele z dziekanem Wydziału Nauk Społecznych UG dr. hab. Tadeuszem Dmochowskim, prof. UG i kierownikiem Katedry Teorii Polityki, wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych UG dr. hab. Jarosławem Noconiem, prof. UG
.
PANIE PROFESOR W AŁMATACH

W czasie pobytu w Ałmatach prof. Joanna Marszałek-Kawa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Danuta Plecka z Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestniczyły w licznych rozmowach na temat wspólnych inicjatyw naukowych na uważanym za jeden z najlepszych w Azji Centralnej Uniwersytecie Al-Farabi. Obie Panie Profesor wygłosiły prelekcje dotyczące systemu politycznego oraz systemu partyjnego RP. Z roli gospodarzy wspaniale wywiązali się współpracujący z Wydawnictwem Adam Marszałek i Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK dziekan Wydziału Prawa prof. Daulet Baideldinov oraz wspierający go prof. Ualikhan Akhatov.
PIOTR CHODAK NA KONGRESIE
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że autor najważniejszego w Polsce bloga poświęconego tematyce Chin Piotr Chodak przyjął zaproszenie kierownik naukowej VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof. Joanny Marszałek-Kawy i po raz kolejny, tradycyjnie pojawi się na konferencji. Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w Kongresie i zapoznania się z treściami bloga dostępnymi na stronie www.chinytolubie.pl
RUSZA REJESTRACJA NA VII KONGRES

Szanowni Państwo!

Odpowiadając na liczne zapytania, mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęliśmy zapisy na VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki.
Pierwszą osobą, która potwierdziła udział w Kongresie jest cieszący się szerokim uznaniem polski uczony, ks. prof. dr hab. Janusz Mariański z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.
Jednocześnie informujemy, że będziemy sukcesywnie zawiadywać Państwa o postępach przygotowań do 7. edycji Kongresu.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.kongresazja.pl
PROFESOR PAJĄK W RADZIE KONGRESU

W trakcie pobytu w Wydawnictwie Adam Marszałek wybitny polski uczony prof. dr hab. Kazimierz Pająk odebrał z rąk Prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka nominację do Rady Naukowej Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Prezes TAiP wręczył ją w imieniu prof. Joanny Marszałek-Kawy, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Kongresu.
NOWE NUMERY
„STUDIÓW ORIENTALNYCH”


Dobiegły końca prace redakcyjne nad dwoma tegorocznymi numerami „Studiów Orientalnych”. W numerze pierwszym znajdą się opracowania poświęcone między innymi: demokratyzacji edukacji na Tajwanie (Inetta Nowosad), wsparciu udzielonemu Czeczenii przez Azerbejdżan w trakcie dwóch wojen czeczeńskich (Kamil Pietrasik), a także twórczości japońskiego prozaika Tanizakiego Jun’ichirō (Marcelina de Zoete-Leśniczak). Z kolei opracowania składające się na numer drugi poruszają takie zagadnienia, jak: wpływ pandemii koronawirusa na stosunki międzynarodowe (Kamila Rezmer-Płotka; Natalia Zajączkowska; Kamil Pietrasik), polityka zagraniczna Rosji (Sylwester Gardocki) oraz neoosmańska polityka w Bośni i Hercegowinie i jej wpływ na stosunki etniczne w kraju (Katarzyna Wasiak).
W obu zeszytach nie zabraknie również recenzji ciekawych książek.
LIST AMBASADORA
Jednym z dyplomatów uczestniczących w VII Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim był pełniący od niedawna funkcję Ambasadora Kazachstanu w Polsce JE Alim Kirabayev, który wziął udział w uroczystym otwarciu wydarzenia oraz z uwagą obserwował merytoryczne panele Kongresu. Prezentujemy Państwu list podsumowujący wydarzenie, który otrzymaliśmy od Jego Ekscelencji.
ROZMOWY Z CNPIEC
W ostatnim czasie odbyło się spotkanie robocze dwóch grup wydawniczych:
China National Publications Import and Export (Group) Corporation oraz
Marszałek Publishing Group. Spotkanie dotyczyło podsumowania stanu
realizacji wspólnych projektów oraz omówienia planów wydawniczych na
2021 rok. Przedstawicielki najstarszej firmy wydawniczej w Chinach, którą
jest CNPIEC, zapowiedziały, że reprezentowane przez nie wydawnictwo
planuje razem z MPG polską publikację pozycji przede wszystkim z zakresu
literatury pięknej. W spotkaniu udział wzięli: menadżerka departamentu ds.
praw autorskich CNPIEC Joy Zhou, menadżerka CNPIEC Jasmine Bao,
prezes MPG Adam Marszałek oraz jego asystent Bartosz Płotka.
O RZĄDZENIU
Owocem współpracy redakcji Wydawnictwa Adam Marszałek i New World
Press są dwie części najnowszej książki z serii „Indeks zagadnień kluczowych
dla zrozumienia współczesnych Chin”. Noszą one tytuł O rządzeniu i
stanowią wyciąg haseł z platformy „China Keywords” zainicjowanej i
rozwijanej przez China International Publishing Group, Akademię
Współczesnych Chin i Studiów Globalnych oraz Chińską Akademię
Translatorską. Opracowane zagadnienia skupiają się wokół zagadnień
władzy, zarządzania i administracji publicznej w obecnych Chinach. Książki
stanowią wartościowy materiał źródłowy dla badaczy chińskiej myśli
politycznej i kierunków rozwoju chińskiej polityki. Obie części będą dostępne
w sprzedaży w nadchodzącym tygodniu.
WIECZORNY SPACER Z AMBASADOREM
Uczestniczący w Kongresie ambasador Tomasz Łukaszuk, prof. Aleksandra Dedońska-Schultz z Frankfurtu nad Menem oraz prof. Yves Morin z Vesoul odbyli wieczorny spacer po toruńskiej starówce. Rolę przewodnika pełniła prezes Halina Marszałek.
DZIEŃ AZERBEJDŻANU NA KONGRESIE
Podczas wizyty delegacji Marszałek Publishing Group w ambasadzie Republiki Azerbejdżanu prezes MPG dr. Adam Marszałek rozmawiał z ambasador tego państwa w Polsce JE Nargiz Gurbanova, która zapowiedziała udział w IX Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Ponadto Pani Ambasador zadeklarowała wspólną z Towarzystwem Azji i Pacyfiku organizację Dnia Azerbejdżanu podczas Kongresu. O szczegółach organizacyjnych zespół MKA będzie informował na stronie wydarzenia www.kongresazja.pl, za pomocą której można zgłaszać tematy wystąpień.
SEMINARIUM „NOWEJ POLITYKI WSCHODNIEJ”
Zgodnie z wieloletnią tradycją również tegorocznej edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego towarzyszyło zebranie redakcji „Nowej Polityki Wschodniej”. Podczas spotkania prof. Joanna Marszałek-Kawa, redaktor naczelna NPW, omówiła plany rozwojowe pisma na najbliższy rok, a także przedstawiła nowego członka redakcji - prof. Macieja Rasia, prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który obejmuje funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W zebraniu wzięli udział: prof. Arkadiusz Czwołek (kierownik działu „historia”), prof. Krystyna Gomółka (kierownik działu „migracje, edukacja i gospodarka”), prof. Marcin Lisiecki (kierownik działu „media i komunikacja społeczna”), prof. Danuta Plecka (kierownik działu „polityka”), prof. Michał Strzelecki (kierownik działu „stosunki międzynarodowe”), prof. Antonina Kozyrska (sekretarz zarządzający) oraz dr Kornel Bielawski, dr Agata Włodarska-Frykowska, Michał Dahl i Szymon Ostrowski.
SPOTKANIE Z LIU ZHENYUNEM I PROMOCJA KULTURY CHIŃSKIEJ
20 czerwca odbyło się drugie już spotkanie promujące chińską literaturę i kulturę, zorganizowane wspólnie przez Marszałek Publishing Group i China National Publications Import & Export Group Co. Ltd. Przemówienie otwierające wydarzenie wygłosił Prezes MPG dr Adam Marszałek, który wskazał na inicjatywy podejmowane w ramach polsko-chińskiej współpracy wydawniczej i powitał Gościa Honorowego - Liu Zhenyuna - wybitnego chińskiego pisarza, popularnego zarówno w Państwie Środka, jak i zagranicą, laureata wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody Literackiej im. Mao Duna. Pretekstem do spotkania była publikacja polskich wersji językowych dwóch bestsellerów Liu Zhenyuna - „Nie zabiłam mojego męża” i „Kucharz, krętacz i baron rynku nieruchomości”, które ukazały się w 2019 r. nakładem Time Marszałek Group. Swoimi spostrzeżeniami na temat książek podzielili się studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zarówno studenci sinologii, jak i innych kierunków, w tym osoby, dla których lektura dzieł Liu Zhenyuna była pierwszym spotkaniem z literaturą chińską. Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość zadania pytań autorowi i tłumaczom wskazanych książek na język polski - dr. Bartoszowi Płotce i Magdalenie Chrobak, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tłumaczeniu literatury chińskiej. Jak wskazała jedna z prelegentek, mgr Julia Rolińska, "omawiane podczas spotkania książki prezentują istotną wartość dla polskiego czytelnika. Są nie tylko fascynującą lekturą, ale także pozwalają lepiej poznać chińską kulturę i społeczeństwo". Wsłuchując się w głosy młodych pasjonatów literatury, organizatorzy wydarzenia zapowiedzieli organizację kolejnych wydarzeń popularyzujących czytelnictwo w niedalekiej przyszłości.
WIZYTA U AMBASADORA CHIN

Prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek został przyjęty przez nowego ambasadora ChRL w Polsce JE Sun Linjianga jako jeden z pierwszych gości po otwarciu Ambasady ChRL po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Podczas wizyty rozmawiano na temat zacieśnienia współpracy wydawniczej firm skupionych w MPG z chińskimi wydawcami w obszarze książek i czasopism naukowych. Drugim ważnym wątkiem rozmów był X Międzynarodowy Kongres Azjatycki i powrót chińskich dyplomatów do grona stacjonarnych uczestników tego ważnego wydarzenia. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Ambasady ChRL: kierownik Wydziału Mediów i Dyplomacji Publicznej Fan Erwei, I sekretarz ds. mediów Wu Jiansheng i attache ds. politycznych Lyu Shuhan, oraz asystent prezesa MPG ds. współpracy międzynarodowej dr Bartosz Płotka.
WIZYTA AMBASADORA BABAEVA
W ostatnim czasie wizytę w Wydawnictwie złożył JE Bakhrom
Babaev, ambasador Republiki Uzbekistanu w Polsce. Z prezesem
Marszałek Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem omówił on
zasady współpracy przy edycji czterech publikacji prezentujących
walory turystyczne Uzbekistanu, a w szczególności Buchary,
Samarkandy i Chiwy.
SPOTKANIE Z AMBASADOREM EGIPTU

Bardzo owocny charakter miało spotkanie dr. Adama Marszałka z ambasadorem Arabskiej Republiki Egiptu JE Hatemem Elsayedem Mohamedem Tageldinem. Podczas rozmowy omówiono możliwość współpracy Centrum Badań Wschodnich i Afrykanistycznych oraz Towarzystwa Azji i Pacyfiku z Ambasadą Egiptu. Szczególne zainteresowanie Pana Ambasadora wzbudziła inicjatywa organizacji Kongresu Afrykanistycznego, którego pierwsza edycja odbędzie się w Toruniu w dn. 21-23 lutego 2024 r. Pan Ambasador wyraził również chęć udziału w XI Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.
SPOTKANIE Z AMBASADOREM LIM HOONMINEM

W rezydencji ambasadora Republiki Korei ambasador tego kraju w Polsce JE Lim Hoonmin przyjął prezesa Marszalek Publishing Group dr. Adama Marszałka, który zapoznał go  przygotowaniami do XI Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zaplanowanego na 22-24 maj 2024 r. w Toruniu. Pan Ambasador wyraził chęć udziału w tym ważnym przedsięwzięciu naukowym, dyplomatycznym, kulturalnym i biznesowym. W spotkaniu uczestniczył również wiceprezes Centrum Badań Wschodnich i Afrykanistycznych Michał Dahl.
XI MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Przypominamy, że aktywna jest rejestracja na XI Międzynarodowy
Kongres Azjatycki - najważniejsze wydarzenie naukowe,
dyplomatyczne, biznesowe i kulturowe poświęcone problematyce
azjatyckiej w Europie. Do udziału zapraszamy badaczy,
biznesmenów, dyplomatów i przedstawicieli świata kultury
pasjonujących się polityką, ekonomią, religiami i społeczeństwami
państw azjatyckich. Udział w wydarzeniu możliwy jest po rejestracji
na stronie https://kongresazja.pl/pl/rejestracja