„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Międzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza

 

 
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 
Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
imienia Profesora Czesława Mojsiewicza

z dniem 10.01.2020 r. rozpoczęła realizację projektu badawczego pt.
Exposé
Prezesów Rady Ministrów w III RP

Czas trwania projektu przewidziany jest na okres od 10.01.2020 r. do 9.01.2023 r.
i rozłożony na określone etapy.

Rezultaty badań można śledzić na stronie projektu:
www.exposepremierow.pl

Kierownikami naukowymi projektu są:
dr hab. prof. UMK, Joanna Marszałek-Kawa
dr hab. prof. UMK, Piotr Siemiątkowski