Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 
Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
imienia Profesora Czesława Mojsiewicza

z dniem 10.01.2020 r. rozpoczęła realizację projektu badawczego pt.
Exposé
Prezesów Rady Ministrów w III RP

Czas trwania projektu przewidziany jest na okres od 10.01.2020 r. do 9.01.2023 r.
i rozłożony na określone etapy.

Rezultaty badań można śledzić na stronie projektu:
www.exposepremierow.pl

Kierownikami naukowymi projektu są:
dr hab. prof. UMK, Joanna Marszałek-Kawa
dr hab. prof. UMK, Piotr Siemiątkowski
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"