NASZA PATRON
Prof. zw. dr hab. Czesław Mojsiewicz urodził się 1 stycznia 1925 roku w Miratyczach (powiat Nowogródek);
zmarł 4 maja 2009 roku w Poznaniu.
Oficer Wojska Polskiego, uczestnik licznych działań wojennych, w tym bitwy pod Lenino.
Po wojnie m.in. wykładowca w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie-Bemowie
oraz zastępca komendanta Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu.
Politolog, wybitny specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego; od 1967 roku związany z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W Instytucie tym piastował różne stanowiska. Był m.in. twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu
Stosunków Międzynarodowych, zastępcą dyrektora do spraw naukowych, kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz dyrektorem Centrum Badań nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową.
Pełnił również liczne funkcje w ogólnopolskich gremiach naukowych, w tym m.in. przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych PAN oraz prezesa i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Wielokrotnie był wybierany przez środowisko naukowe
do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Ważną rolę w jego działalności akademickiej odgrywało kształcenie młodej kadry naukowej.
Wypromował 30 doktorów i kilkuset magistrów oraz licencjatów.
Wielokrotnie był recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach
o nadanie tytułu naukowego profesora.
Autor kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych, wśród których wymienić można m.in.:
Międzynarodowe stosunki polityczne (współautor); Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów
zbrojnych; Stosunki międzynarodowe (współautor); Problemy globalne ludzkości; Wspólnota Niepodległych
Państw; Rola opinii publicznej w polityce; Z ziemi nowogródzkiej do Wielkopolski; Słownik Unii Europejskiej
(współautor).

 
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"