Projekt nr 1/2018
Zespół:
Kierowniczki projektu: 
dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK
dr hab. Danuta Plecka, prof. UZ

Uczestnicy:

dr Aneta Bąk-Pitucha - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodo­wych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
dr Mariusz Bidziński - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwer­sytet Humanistycznospołeczny
mgr Judyta Bielanowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Natalia Ciszewska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Stefan Dudra, prof. nadzw. - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. nadzw. - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
dr Sylwia Galij-Skarbińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To­runiu
dr hab. Radosław Grabowski, prof. nadzw. - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Sabina Grabowska, prof. nadzw. - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab.  Adam Hołub, prof. nadzw. - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk - Uniwersytet Przyrodniczo-Humani­styczny w Siedlcach
dr Adam Jarosz - Uniwersytet Zielonogórski
dr Joanna Juchniewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Katarzyna Kącka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Tomasz Koziełło, prof. nadzw. - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Radosław Marzęcki, prof. nadzw. - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Ryszard Michalak, prof. nadzw. - Uniwersytet Zielonogórski
dr Lilla Młodzik - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. nadzw. - Uniwersytet Gdański
dr Maria Ochwat - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Za­miejscowy w Chorzowie
dr Anna Pięta-Szawara - Uniwersytet Rzeszowski
dr Mariusz Popławski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Anna Ratke-Majewska - Uniwersytet Zielonogórski
mgr Kamila Rezmer-Płotka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
r. pr. Katarzyna Paprocka
mgr Patrycja Rutkowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Martyna Siemiatycka
dr hab. Piotr Siemiątkowski, prof. nadzw. - Uniwersytet Mikołaja Ko­pernika w Toruniu
mgr Katarzyna Sopolińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To­runiu
dr Beata Springer - Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Michał Strzelecki, prof. nadzw. - Uniwersytet Mikołaja Koper­nika w Toruniu
dr Dominik Szczepański - Uniwersytet Rzeszowski
dr Beata Tomaszewska-Hołub - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska - Uniwersytet Warmińsko-Ma­zurski w Olsztynie
dr Maria Wincławska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Katarzyna Zawadzka - Uniwersytet Szczeciński


Obecnie trwają prace nad wersja anglojęzyczną Leksykonu wiedzy politologicznej.

 
Designed by marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 
Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej
imienia Profesora Czesława Mojsiewicza
przy współpracy z
Wydawnictwem Adam Marszałek

z dniem 01.09.2018 r. rozpoczęli realizację projektu badawczego pt.
Podstawowe kategorie politologiczne
Celem projektu jest opracowanie zagadnień związanych z dziedziną nauk o polityce.
Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz
praktyków zajmujących się badaniami z zakresu nauk o polityce.
Zakładany efekt realizowanego projektu badawczego to:
opracowanie pozycji pt. Leksykon Wiedzy Politologicznej 
w wersji w języku polskim i w języku angielskim.

Kierownikami naukowymi projektu są:
dr hab. prof. UMK, Joanna Marszałek-Kawa
dr hab. prof. UZ, Danuta Plecka

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym: Leksykon wiedzy politologicznej.
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"