Adam Mickiewicz


Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 Designed by marszalek.com.pl
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Międzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"
STARSZE
AKTUALNOŚCI
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W PROJEKTACH POLITYCZNYCH”


Więcej...
Napisali o nas
Żółta rzeka innowacji
(strona 4)
Time Marszałek Group w Hefei
28.04.2014 r.

Ważne rozmowy z kierownictwem Anhui Publishing Group przeprowadził w stolicy prowincji Anhui general manager Time Marszałek Group dr Adam Marszałek. Z general managerem APG Wang Minem omówił on warunki funkcjonowania firmy w Europie. Uczestniczący w spotkaniu wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz przekonywał kierownictwo APG do inwestowania w Polsce, a przede wszystkim w Toruniu. Profesor Andrzej Radzimiński wskazywał na możliwości współpracy naukowej, a prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanna Marszałek-Kawa doradzała zwiększenie współdziałania w wydawaniu książek. W prowadzonych negocjacjach dyrektora Wanga wspierali Liu Jinyu, Chen Juan oraz Fu Hua. Do końca czerwca br. kierownictwo TMG zaproponuje APG konkretne projekty inwestycyjne do realizacji w Polsce.
Po zakończonych rozmowach prezes Anhui Publishing Group Wang Yafei wydał na cześć dr. Adama Marszałka i towarzyszącej mu delegacji uroczystą kolację, w której uczestniczył wspierający współpracę polsko-chińską minister Lang Tao.
Chińczycy poznają historię Polski i polski Sejm
24.04.2014 r.

W trakcie wizyty delegacji Marszałek Publishing Group w Pekinie prezesi Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanna Marszałek-Kawa oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Ludowego prof. Li Yongqiang podpisali umowę o współpracy w ramach, której jeszcze w tym roku ukażą się w Chinach dwie prace The History of Poland. A Nation and State between West and East autorstwa Jarosława Kłaczkowa, Andrzeja Radzimińskiego i Stanisława Roszaka oraz Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej Joanny Marszałek-Kawy. Natomiast Wydawnictwo Adam Marszałek opublikuje A Win-Win Future. Chinese Economy in the Age of Globalisation, The Road of China i Keys to the Success of the Communist Party of China.
Kolejna wizyta w Pekinie
14.04.2014 r.

Przedstawiciele Wydawnictwa Adam Marszałek, Urzędu Miasta Torunia i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz kolejny odwiedzili Chiński Uniwersytet Ludowy w Pekinie. Na lotnisku w stolicy Chin przewodniczącego delegacji prezesa dr. Adama Marszałka, przywitali jego przyjaciele: wybitny chiński uczony profesor Miao Huashou oraz wiceprezes Wydawnictwa Chińskiego Uniwersytetu Ludowego Meng Chao. W trakcie trzydniowej wizyty delegacja odbędzie wiele spotkań poświęconych zacieśnianiu współpracy Polski i Chin na gruncie naukowym i wydawniczym. Goście odwiedzą też dawną letnią rezydencję cesarzy z dynastii Qing w górskiej miejscowości Chengde.
Umowa z Uniwersytetem Al-Farabi
1.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia przebywający w Kazachstanie prezes
Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek podpisał
z rektorem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-
Farabi Galymem Mutanovem umowę o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem Al-Farabi i Wydawnictwem Adam
Marszałek. Przewiduje ona wprowadzenie w życie nowych
form współpracy m.in.: wzajemne konsultacje, a także
publikacje artykułów, raportów i innych materiałów
naukowych, organizację stażu dla studentów
Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu oraz wspólne
działania badawcze.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: ambasador
nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Kazachstanu w
Polsce Yerik Utembayev, senator RP Piotr Benedykt
Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz I zastępca rektora
prof. Burkitbayev Mukhambetkali.
O współpracy wydawniczej w Ostrawie
2.06.2014 r.

Pod koniec maja na Uniwersytecie w Ostrawie doszło do spotkania dziekana Wydziału Pedagogicznego doc. mgr. Tomáša Jarmara, Ph.D., z prezesem Marszałek Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem. Dotyczyło ono dotychczasowej współpracy wydawniczej z Wydziałem Pedagogicznym, której głównym efektem jest wydawany od kilkunastu lat anglojęzyczny kwartalnik „The New Educational Review”.
W związku z wysoką oceną dotychczasowej współpracy uzgodniono jej rozszerzenie o wydawanie czasopisma Krakowskie Studia Małopolskie”, które od 2015 roku zostanie przekształcone w półrocznik.
W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Jarosław Kłaczkow, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej dr Józef Szymeczek oraz sekretarz Redakcji „The New Educational Review” dr Alena Seberová.
Litewskie święto
17.07.2014 r.

Na początku lipca br. JE Loreta Zakarevičienė, ambasador Litwy w Polsce, z okazji święta narodowego wydała uroczysty bankiet, w którym uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i życia gospodarczego.
Konsula honorowego Litwy w Toruniu Jerzego Bańkowskiego Pani Ambasador witała w towarzystwie przedstawiciela „Enterprise Lithuania” Vygandasa Uksa, I sekretarz Ambasady Eriki Griešiuvienė, radcy Ambasady Jurgity Jankūnienė oraz attaché płk. Raimondasa Matulaitisa.
Ambasador Kazachstanu na Kongresie
18.07.2014 r.

Pierwszym zagranicznym dyplomatą wysokiej rangi, który zgłosił chęć udziału w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim jest JE Jerik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce. W trakcie spotkania z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem z dużym uznaniem wyrażał się o dotychczasowym dorobku siedmiu konferencji naukowych i I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego organizowanego przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Torunia oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W spotkaniu Pana Prezesa z Ambasadorem brali również udział: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP senator dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz radca ambasady Denis Yessentayev.
II Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do II Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 21-22 V 2015 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
Informacja dla uczestników
I MIĘDZYNARODOWEGO
KONGRESU AZJATYCKIEGO


Przypominamy uczestnikom I MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU AZJATYCKIEGO - którego Wydawnictwo Adam Marszałek było współorganizatorem i którego efekty planujemy wydać w 10. naukowych tomach problematycznych - że termin nadsyłania materiałów upływa 30 września 2014 r. Osoby zainteresowane publikacją swoich wystąpień prosimy o przesyłanie plików na adres redaktora Macieja Majewskiego: maciej@marszalek.com.pl
Wszelkie informacje na temat terminów i wymagań redakcyjnych znajdą Państwo na stronie kongresu:
http://www.kongresazja.pl
Andrzej Gałganek laureatem nagrody
w trzeciej edycji konkursu
im. Profesora Czesława
Mojsiewicza na najlepszą książkę
o tematyce politologicznej
11.09.2014 r.

Kapituła trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej, w dniu 9 września 2014 r. w Poznaniu w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dokonała oceny merytorycznej zgłoszonych publikacji, jakie ukazały się w 2013 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
- honorowa przewodnicząca Emilia Mojsiewicz, przewodniczący kapituły, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Roman Bäcker
- prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, prof. dr hab. Andrzej Chodubski - Uniwersytet Gdański,
dr Natasza Lubik-Reczek - sekretarz kapituły, prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak - Uniwersytet Wrocławski, dr Adam Marszałek - prezes Marszałek Publishing Group, prof. dr hab. Edward Olszewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach - Prezes Oddziału Poznańskiego PTNP.
Kapituła postanowiła przyznać nagrodę publikacji prof. UAM dr hab. Andrzeja Gałganka „Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój” (Dom Wydawniczy Elipsa). Ponadto postanowiono wyróżnić trzy prace, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek - Piotra Kwiatkiewicza „Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa”, Renaty Podgórzańskiej „Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego”, Przemysława Żukiewicza „Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r. Analiza porównawcza”. Wyróżnienie otrzymała także praca Ryszarda Zięby „Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego).
Uczeni z Kazachstanu na
II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu
Azjatyckiego, zaplanowanego na trzecią dekadę maja
2015 roku, nabierają tempa. W czasie pobytu prezesa
Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka w
Kazachstanie swój udział w obradach zapowiedzieli uczeni
z Uniwersytetów z Ałmaty oraz Astany. Na ich wniosek
przyspieszymy również rejestrację uczestników Kongresu.
Wszystkich Państwa zainteresowanych szeroko
rozumianą problematyką azjatycką serdecznie
zapraszamy na stronę internetową: www.kongresazja.pl
Pierwsi zagraniczni goście
II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego

12.09.2014 r.

Informujemy, że pierwszymi zagranicznymi uczestnikami Kongresu, którzy zarejestrowali się w ostatnim czasie poprzez formularz dostępny pod adresem http://www.kongresazja.pl/rejestracja.html, są profesor Osmańskiego Uniwersytetu w Indiach Vijaya Kumaar Babu Avadhanula oraz kleryk Diecezji Rzymskokatolickiej Karachi w Pakistanie mgr Shahid Anwar.
Ambasador Marzec chwali Wydawnictwo
6.10.2014 r.

O konieczności popularyzacji działań podejmowanych przez polską dyplomację rozmawiali prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz ambasador Przemysław Marzec, pełniący w przeszłości funkcje ambasadora w państwach Ameryki Południowej. Zdaniem ambasadora Marca wielkie zasługi na tym polu ma Wydawnictwo Adam Marszałek, które nie tylko zajmuje się edycją książek z zakresu stosunków międzynarodowych, ale jest też organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć naukowych, takich jak: konferencje, seminaria oraz wymiana studentów.
Z ambasadorem Łabendą o Kongresie
6.10.2014 r.

Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z byłym ambasadorem Polski w Azerbejdżanie Michałem Łabendą, który w Departamencie Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialny za wymianę akademicką. Ambasador Łabenda zaoferował daleko idącą pomoc przy organizacji II Kongresu Azjatyckiego.
Prezes i sekretarz u dyrektora Grzegorzewskiego
6.10.2014 r.

Dnia 2 października 2014 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku Filipa Grzegorzewskiego z prezesem Marszałek Publishing Group Adamem Marszałkiem, który przedstawił stan przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dyrektor Grzegorzewski z uznaniem odniósł się do działań podjętych przez Marszałek Publishing Group Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz współpracujące z nimi instytucje i wyraził chęć udziału w Kongresie.
W spotkaniu uczestniczyła również sekretarz II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Karolina Targus. Zdaniem dyrektora Filipa Grzegorzewskiego na szczególną uwagę zasługują działania zmierzające do jeszcze większego umiędzynarodowienia Kongresu, czego przejawem ma być udział w nim przedstawicieli nauki i biznesu takich państw, jak: Birma, Kambodża czy Fidżi.
Z ambasadorem Utembayevem o Kongresie
27.10.2014 r.

W Ambasadzie Kazachstanu odbyło się spotkanie JE Yerika Utembayeva z prezesem Azji i Pacyfiku Adamem Marszałkiem. Głównym tematem rozmów była organizacja II Międzynarodowego Kongresu AzjatyckiegTowarzystwa o, którego Kazachstan będzie gościem honorowym. W trakcie rozmów uzgodnione zostały zasady udziału kazachskich uczonych w Kongresie. Pan Ambasador zadeklarował gotowość wzbogacenia programu kulturalnego Kongresu przez prezentację kazachskiej kuchni, występ zespołu ludowego oraz zorganizowanie wystawy poświęconej współczesnemu Kazachstanowi.
Dyrektor Sulowski chce organizować Kongres
23.10.2014 r.

Dnia 23 października 2014 roku odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stanisławem Sulowskim. W jego trakcie dyrektor Sulowski wyraził zainteresowanie współorganizowaniem II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dokładny plan współdziałania przygotuje uczestnicząca w spotkaniu sekretarz Kongresu Karolina Targus.