Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 Designed by marszalek.com.pl
STARSZE
AKTUALNOŚCI
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W PROJEKTACH POLITYCZNYCH”


Więcej...
Napisali o nas
Żółta rzeka innowacji
(strona 4)
Wojewoda patronuje Kongresowi
7.11.2014 r.

Od ośmiu lat najpierw konferencjom azjatyckim, a następnie I Międzynarodowemu Kongresowi Azjatyckiemu patronowali minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. W tym roku do grona patronów II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego dołączyła wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes.
Ponad 50 zgłoszeń kongresowych
16.12.2014 r.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy już 52 zgłoszenia na II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Pod nr. 50 zarejestrowaliśmy wybitnego uczonego - znawcę problematyki Azji Centralnej, a zwłaszcza Kazachstanu - prof. dr. hab. Piotra Grochmalskiego, kierownika Katedry Europeistyki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Kazachstan w Toruniu
17.12.2014 r.

Dnia 2 grudnia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się seminarium poświęcone prezentacji orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa z dnia 11 listopada 2014 roku, polsko-kazachstańskim stosunkom kulturalnym, naukowym i biznesowym oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Panelistami spotkania byli przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. JE Yerik Utembayev - ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce - opowiadał o nowej ekonomicznej polityce swojego kraju oraz planach utworzenia centrum Al-Farabi - Kopernik ze stolicą w Toruniu. Piotr Całbecki - marszałek województwa kujawsko-pomorskiego - cieszył się z tej nowej możliwości rozwoju naszego regionu. Zbigniew Kopyść - członek Zarządu Województwa - wyraził swoją aprobatę dla zaplanowanych działań. Wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski w swoim przemówieniu porównał rozwijający się Kazachstan z Toruniem. Profesor Zbigniew Karpus - prodziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - przypomniał, że w przeszłości Kazachowie wykazali się niezaprzeczalną życzliwością w stosunku do Polaków wysiedlonych podczas okupacji Polski, a prof. Iwona Massaka z UMK opowiedziała o swoich doświadczeniach na gruncie akademickim, związanych z opieką nad kazachstańskimi doktorantami. Przedstawicielką świata biznesu była Maria Góralska - prezes PWP Polsat, która podzieliła się swoim ogromnym doświadczeniem zdobytym na kazachstańskim rynku. Moderatorem spotkania był dr Adam Marszałek - prezes Marszałek Publishing Group.
Senator Zientarski
na Kongresie
18.12.2014 r.

Systematycznie zwiększa się liczba gości honorowych II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. W ostatnim czasie swój udział w tym wydarzeniu potwierdził senator RP dr Piotr B. Zientarski, który od kilku lat interesuje się problematyką azjatycką i organizuje w Senacie RP m.in. polsko-kazachstańskie seminaria naukowe.
NOWE NUMERY „NOWEJ POLITYKI
WSCHODNIEJ” I „STUDIÓW ORIENTALNYCH”
22.12.2014 r.

Miło nam Państwa poinformować, że w przededniu Świąt ukazały się kolejne numery półroczników „Nowa Polityka Wschodnia” i „Studia Orientalne”. Wśród opracowań, które znajdą się w obu periodykach, na szczególną uwagę zasługują teksty: Oktaya Aliyeva i Mehdiego Abdullayeva (Azerbejdżan) Deyatel'nost' Mezhdunarodnogo tribunala po byvshey Yugoslavii: nezakrytoye dos'ye kriminal'noy voyny v Bosnii i Gertsegovine (NPW), prof. Andrzeja Furiera Polskie badania Kaukazu a wyzwania współczesnej nauki (NPW), dr. Arkadiusza Czwołka Rozwój lokalnych i odnawialnych źródeł energii na Białorusi. Stan obecny i perspektywy (NPW), prof. Andrzeja Chodubskiego Ogniwa rozwoju kontaktów polsko-mongolskich (NPW), Akmala Saidova (Uzbekistan) Mnogopartiynost' i plyuralizm mneniy kak dvizhushchayasya sila razvitiya demokraticheskogo obshchestva (SO), Arzumana Amirova (Azerbejdżan) The collaboration of Azerbaijan within the integration process (SO) i prof. Marcelego Kosmana Rozmowy historyków o trudnym sąsiedztwie (SO). W obu czasopismach znajdą Państwo również artykuły uczonych z Ukrainy, Rosji i Kirgistanu i polskich ośrodków naukowych (m.in. z Warszawy i Krakowa).
Prezes w Uzbekistanie
23.12.2014 r.

W ostatnim czasie przebywała w Uzbekistanie w charakterze obserwatora delegacja, w skład której wchodzili: prof. Stanisław Sulowski - dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW, prof. Tadeusz Bodio - wybitny znawca problematyki Azji Środkowej oraz prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek.
Obserwowali oni przygotowania, a następnie sam przebieg wyborów do władz samorządowych Uzbekistanu. W ich przekonaniu wybory przebiegły prawidłowo.
Mikroblog Prezesa Wang Yafeia
30.12.2014 r.

W wyniku wieloletniej współpracy pomiędzy Anhui Publishing Group a Wydawnictwem Adam Marszałek ukazała się w Polsce znakomita i oryginalna praca autorstwa Wang Yafeia - wybitnego menagera, organizatora wielu przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym. Książka porusza sprawy dotyczące życia, pracy, kariery i wielu innych. Wszystkie niosą w sobie ładunek mądrości i cennych przemyśleń. Na podstawową treść książki składają się artykuły publikowane na mikroblogu Wang Yafeia. Zanim czytelnik zagłębi się w główną treść, może zapoznać się z komentarzami, które nakreślają treść kolejnej części książki. Zawierają one informacje o autorze i opisują jego doświadczenia, odzwierciedlając w ten sposób oryginalne pomysły oraz umożliwiając czytelnikom jak najlepsze zrozumienie koncepcji i myśli autora.
Z Ambasadorem u Chopina
19.01.2015 r.

W jednej z sal warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina
odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli
profesorowie: Stanisław Sulowski, Tadeusz Bodio, JE
Ikrom Nazarov, chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu
oraz dr Adam Marszałek. Jego celem było omówienie
wizyty polskich obserwatorów podczas wyborów
parlamentarnych i samorządowych w Uzbekistanie.
Powstaje Centrum Al-Farabi - Kopernik
20.01.2015 r.

Prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek,
ambasador Kazachstanu w Polsce JE Yerik Utembayev
oraz prof. Marek Chmaj byli organizatorami spotkania
dużej grupy ekspertów zainteresowanych powstaniem
polsko-kazachskiej instytucji pod nazwą Centrum Al-Farabi
- Kopernik. Inicjatywa stworzenia Centrum narodziła się
podczas wizyty senatora dr. Piotra B. Zientarskiego,
prof. dr. hab. Marka Chmaja oraz prezesa dr. Adama
Marszałka na Uniwersytecie Al-Farabi. Duże
zainteresowanie i poparcie idea ta uzyskała od
goszczącego polską delegację JM rektora Uniwersytetu Al-
Farabi Galyma Mutanova.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie: Stanisław
Sulowski, Jacek Sobczak, Waldemar Gontarski, Yerik
Primbetov, Lech Gardocki, Marek Chmaj, Tadeusz
Bodio, Andrzej Bisztyga, Bogusław Banaszak oraz
prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz,
JE Yerik Utembayev, a także senator dr Piotr B.
Zientarski, prof. Mikołaj Iwanow, dr Mariusz Bidziński,
dr Adam Marszałek, radcy ambasady Kazachstanu Denis
Yessentayev i Bakhytzhan Bulegenov, sekretarz
Rustem Zhappassov, Marina Jumakanova i Karolina
Targus.
Tines myśli o Kongresie
26.01.2015 r.

W mieszczącej się na 29. piętrze warszawskiego
wieżowca siedzibie firmy TINES odbyło się spotkanie
prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adama Marszałka i
pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Eksportu TINES
CAPITAL GROUP Mieczysława Łapanowskiego. W
rozmowie, w której w pewnych fragmentach uczestniczyli
także prof. Jacek Sobczak i dyrektor Sławomir Nowicki,
omówiono wstępne warunki udziału przedstawicieli firmy
TINES w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.
Znający doskonale państwa azjatyckie Mieczysław
Łapanowski, który spędził wiele lat na placówkach
dyplomatycznych pełniąc ostatnio m.in. funkcję zastępcy
ambasadora RP w Kazachstanie i Kirgistanie, podkreślił
wagę i znaczenie Kongresu dla polskich uczonych i ludzi
biznesu.
Przygotowania do II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego
4.02.2015 r.

W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie
poświęcone przygotowaniom do II Międzynarodowego Kongresu
Azjatyckiego. Profesor Joanna Marszałek-Kawa, kierownik
naukowy wydarzenia, wraz z sekretarzami - Karoliną Targus oraz
Alicją Stańco-Wawrzyńską - skoncentrowały się na zagadnieniach
logistycznych. Ustalono zarówno sprawy związane z
zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników, jak i opracowaniem
listy oraz kalendarza poszczególnych wystąpień. W drugiej części
spotkania skoncentrowano się na ocenie procesu wydawniczego 9
tomów publikacji, będących pokłosiem I edycji Kongresu, który odbył
się w Toruniu w maju ubiegłego roku. W przekonaniu prof. Joanny
Marszałek-Kawy prace redakcyjne i recenzyjne zostaną
zakończone w lutym, a wszystkie tomy ukażą się drukiem już w
marcu br.
Dziekan Tadeusz Wallas w towarzystwie prof. Macieja Walkowskiego oraz dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW prof. Stanisława Sulowskiego.
Licznie na konferencji był reprezentowany Uniwersytet Gdański, z którego profesorami: Jarosławem Noconiem, Tadeuszem Dmochowskim, Bogdanem Chrzanowskim oraz Andrzejem Gąsiorowskim na wspólnej fotografii uwieczniliśmy wywodzącego się ze Szczecinka prof. Bogdana Koszela.
Tradycyjnie już Wydawnictwo Adam Marszałek na specjalnie przygotowanym stoisku zaprezentowało sto nowości, o których prof. Teresie Sasińskiej-Klas i prof. Renacie Podgórzańskiej opowiadała dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak.
W Słubicach o Europie XXI wieku
9.02.2015 r.

Jak co roku w lutym odbyła się w Słubicach organizowana przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu XV Międzynarodowa Konferencja
Naukowa zatytułowana Europa w XXI wieku. Jej pomysłodawcą i głównym
organizatorem jest prof. Tadeusz Wallas, dziekan Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa, wspierany przez dr hab. Magdalenę Musiał-
Karg i mgr Małgorzatę Piszczelak-Napierkowską.
Prezydent Michał Zaleski na Kongresie
18.02.2015 r.

We wszystkich dotychczasowych konferencjach i w I Międzynarodowym
Kongresie Azjatyckim uczestniczył prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski,
który zawsze obejmował patronatem honorowym to ważne wydarzenie. Tak
będzie i w tym roku. Organizatorzy - jak zawsze - dołożą starań, aby w
trakcie Kongresu zaprezentować walory naszego pięknego Torunia polskim i
zagranicznym gościom.
Z Przewodniczącym o Kongresie
9.03.2015 r.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie
przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda
Bobera z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem
Marszałkiem. Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że Międzynarodowy
Kongres Azjatycki jest bardzo ważną imprezą gromadzącą uczonych,
biznesmenów i ludzi kultury z wielu państw świata. Jednocześnie odgrywa
ona znacząca rolę w promowaniu województwa kujawsko-pomorskiego.
Ryszard Bober przyjął zaproszenie kierownika naukowego Kongresu, prof.
Joanny Marszalek-Kawy, do udziału w tej imprezie.
Czeski najazd na Poznań
2.04.2015 r.

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu odbyła się promocja trzech książek czeskich
autorów. Organizatorem spotkania byli dziekan Wydziału prof. Tadeusz
Wallas oraz znakomity historyk i politolog, znawca problematyki czeskiej
prof. Marceli Kosman. Promowano publikacje prof. Jaroslava Pánka pt.
Czechy a Polska na progu czasów nowożytnych, prof. Petra Vorela pt. Od
srebrnego talara do światowego dolara. Narodziny talara i jego droga w
europejskim i światowym obiegu pieniężnym XVI-XX wieku oraz dr.
Romana Barona pt. Ambasadorowie wzajemnego zrozumienia.
Niedocenieni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX-XXI w.).
W spotkaniu promocyjnym uczestniczył również prezes Marszałek Publishing
Group dr Adam Marszałek, który podkreślił wysoki poziom książek oraz
ogromną kompetencję ich autorów.
Prezes na wyborach prezydenckich w Uzbekistanie
3.04.2015 r.

W dniu 29 marca 2015 roku odbyły się w Uzbekistanie wybory prezydenckie.
W charakterze obserwatora przebywał na nich Prezes Towarzystwa Azja-
Pacyfik dr Adam Marszałek. Wśród kilkudziesięciu obserwatorów ze świata
był także wybitny znawca Azji Środkowej, profesor Tadeusz Bodio z
Uniwersytetu Warszawskiego. Polscy obserwatorzy odwiedzili piętnaście
punktów wyborczych w dniach poprzedzających wybory, jak i w trakcie ich
trwania. Wśród czterech kandydatów startujących w wyborach zwyciężył
urzędujący prezydent, Isłam Karimow, na drugim miejscu uplasował się
współpracujący z Wydawnictwem Adam Marszałek profesor Akmal Saidow.
Zapraszamy za rok
25.05.2015 r.

Szanowni Państwo!
II Międzynarodowy Kongres Azjatycki przeszedł już do historii. Zgodnie z
naszymi przewidywaniami wzięło w nim udział 400 uczestników, w tym
kilkudziesięciu dyplomatów. Wszyscy wysoko ocenili zarówno poziom
merytoryczny, jak i organizację Kongresu, a także zapowiedzieli swój udział
w jego III edycji, zaplanowanej na dni 18-20 maja 2016 roku.
Do zobaczenia za rok!
Kierownik naukowy Kongresu
Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa
Z rektorem Djumanovem o Kongresie Azjatyckim
10.04.2015 r.

W ostatnim czasie prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek
spotkał się z rektorem Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji prof.
Abdumalikiem Djumanovem. Przedmiotem rozmowy, w której
uczestniczyli również dyrektor do spraw narodowych Uniwersytetu
Światowej Ekonomii i Dyplomacji Ibrahimov Zakirżanovicz, prof. Tadeusz
Bodio, prof. Octjabr Teszajev i dyrektor Szarka Atabek Gulyamov, było
omówienie spraw związanych z przygotowaniem II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Pan Rektor zadeklarował udział w tym
przedsięwzięciu oraz chęć wygłoszenia referatu. Wyraził także swoje
uznanie dla działań podejmowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek w
zakresie edycji książek i czasopism poruszających problematykę państw Azji
Centralnej.
Dyrektor biura Time Marszałek Group Karolina Targus i radca ministra infrastruktury i rozwoju Janina Mentrak rozmawiały z radcą ekonomicznym i handlowym Pak Jong Ung o polsko-koreańskich możliwościach współpracy. W przyjęciu uczestniczył także wybitny dyplomata Krzysztof Szumski.
Ambasador świętuje Dzień Słońca
14.04.2015 r.

W Ambasadzie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej odbył się
uroczysty bankiet z okazji koreańskiego święta Dnia Słońca. Jego
gospodarzem był JE Geun Ri - ambasador KRLD w Polsce. Wśród gości byli
m.in. prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek oraz dr
Marceli Burdelski.
Elita politologów w Toruniu
27.04.2015 r.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbyło się zorganizowane przez
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych spotkanie dziekanów i
dyrektorów instytutów politologicznych. W trakcie jego trwania zostały
omówione problemy stojące przed środowiskiem politologicznym. Wśród
uczestników zebrania byli profesorowie: Tadeusz Wallas, Adam K.
Wojtaszczyk, Robert Wiszniowski, Tadeusz Dmochowski, Jarosław
Nocoń, Grzegorz Janusz, Roman Bäcker, Andrzej Stelmach oraz
nieujęci na fotografii Stanisław Sulowski, Alicja Stępień-Kuczyńska,
Arkadiusz Żukowski, Renata Podgórzańska oraz Michał Strzelecki.
Otwarcie Kongresu
21.05.2015 r.

W dniu 21 maja br. z udziałem kilkudziesięciu dyplomatów,
przewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bobera, wicemarszałka Sławomira
Kopyścia, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego w Sali Wielkiej Dworu
Artusa odbyła się inauguracja II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego.
W czasie obrad plenarnych zabrali głos m.in.: Jego Ekscelencja Yerik
Utembayev, ambasador Republiki Kazachstanu; Jego Ekscelencja Peter F.
Gontha, ambasador Republiki Indonezji; Jego Ekscelencja Manasvi
Srisodapol, ambasador Królestwa Tajlandii; Bambang Prihartadi, radca
minister Ambasady Republiki Indonezji; Catherine B. Ramintas, attaché
Ambasady Republiki Filipin. Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek dr hab.
Joanna Marszałek-Kawa wręczyła radcy ds. kultury chińskiej Republiki
Ludowej Wu Guang dyplom honorowy oraz pamiątkowy ryngraf.
II MKA: Dzień Tajski i pokaz filmów
12.05.2015 r.

Trwają ostatnie konsultacje i ustalenia dotyczące II Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Podczas wtorkowego spotkania omówiono kwestie
związane z Dniem Tajskim (Dom Muz, 20 maja, godz. 16.00) oraz z
pokazem filmów: filipińskiego, chińskiego, kazachskiego i pakistańskiego
(CSW, 21 maja, godz. 16.30-18.00; 22 maja 10.45-12.15; 12.30-14.00).
Nad kształtem imprez towarzyszących, na które serdecznie Państwa
zapraszamy, czuwają między innymi: dyrektor Wydawnictwa Adam
Marszałek Iwona Nadolska-Bartosiak, Katarzyna Szczutkowska,
Edyta Chmielewska, Justyna Brylewska, Karolina Targus, Daniel
Kawa, Krzysztof Galus, Maciej Majewski, Natalia Gburzyńska, Katarzyna
Tutakowska i Michał Dahl.
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"