Copyright © 2011 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
WAM
 Designed by marszalek.com.pl
STARSZE
AKTUALNOŚCI
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA.
BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
W KONTEKŚCIE
BEZPIECZEŃSTWA
MIĘDZYNARODOWEGO


Więcej...
Napisali o nas
Żółta rzeka innowacji
(strona 4)
Profesor Ilyin członkiem rady naukowej
5.06.2015 r.

Z pewnym opóźnieniem, ale w bardzo miłej atmosferze w siedzibie
Wydawnictwa Adam Marszałek odbyła się uroczystość wręczenia aktu
powołania na członka Rady Naukowej półrocznika „Nowa Polityka
Wschodnia” wybitnemu rosyjskiemu politologowi prof. dr. Mikhailowi
Ilyinowi, wiceprezesowi IPSA dla obszaru Rosji, Azji Centralnej i
Południowej oraz Bliskiego Wschodu. Oprócz wręczającego nominację
prezesa dr. Adama Marszałka w uroczystości uczestniczyli także
profesorowie Radosław Grabowski i Roman Bäcker oraz ambasador
Przemysław Marzec.
Polsko-kazachskie seminarium w Senacie RP
17.06.2015 r.

Dnia 16 czerwca w Senacie RP odbyło się polsko-kazachskie seminarium
poświęcone deportacji Polaków do Kazachstanu w okresie stalinizmu oraz
relacjom państwa kazachskiego z krajami europejskimi w średniowieczu.
Wzięli w nim udział m.in.: wicedyrektor Departamentu Wschodniego MSZ
Zdzisław Raczyński, przewodniczący Komisji Ustawodawczej,
wiceprzewodniczący Kazachstańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej dr Piotr
B. Zientarski, ambasador Kazachstanu w Polsce JE Yerik Utembayev,
prof. Andrzej Bisztyga, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam
Marszałek oraz prof. Marek Chmaj. W dyskusji głos zabrali również były
ambasador Polski w Kazachstanie dr Władysław Sokołowski oraz prof.
Andrzej Wierzbicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym prelegentem
był wybitny kazachski uczony prof. Burkitbay Ayagan, który w swoim
wystąpieniu najwięcej uwagi poświęcił losom Polaków deportowanych do
Kazachstanu.
Pamiętają o Profesorze
21.06.2015 r.

W letniej rezydencji pani Emilii Mojsiewicz odbyło się doroczne spotkanie
poświęcone pamięci Jej małżonka profesora Czesława Mojsiewicza. W
spotkaniu uczestniczyli m.in. profesorowie: Teresa Łoś-Nowak, Alicja
Stępień-Kuczyńska, Joanna Marszałek-Kawa, Andrzej Chodubski,
Andrzej Stelmach oraz dr Natasza Lubik-Reczek, dr Rafał Reczek, dr
Daniel Kawa, dr Adam Marszałek, płk Stanisław Tomaszkiewicz z
małżonką Teresą, Bronia Przybyłowicz, Danuta Mojsiewicz - kuzynka
Profesora oraz Jolanta Michalak. Młodzież reprezentowali: Zuzanna i
Marianna Kawa, Olek Kuczyński i Paulina Białkowska.
Atrakcją spotkania była przygotowana przez Emilię Mojsiewicz prezentacja
filmu relacjonującego Jubileusz siedemdziesięciolecia Profesora w 1994
roku. Wielu uczestników spotkania cieszyło się ze swego widoku sprzed 20
lat.
Sekretarz ZG PTNP
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk
Konkurs PTNP
12.10.2015 r.

Konkurs ZG Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę
doktorską obronioną w 2014 r. został rozstrzygnięty.
W tej edycji prace oceniało trzech profesorów z różnych ośrodków
akademickich.
Konkurs wygrał dr Adam Kirpsza. Tytuł pracy: Procesy podejmowania
decyzji w UE z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego.
Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz Węc. Nagrodą w konkursie jest
jak co roku bezpłatne wydanie pracy w Wydawnictwie Adam Marszałek.
ZG PTNP z uwagi na wysoki poziom ocenianych prac przyznał także dwa
wyróżnienia, które otrzymali: dr Michał Wallner za pracę pt. System
rządów Irlandii a zasada podziału władzy (promotor: prof. dr hab. Marek
Żmigrodz-ki) i Iwona Reichardt za pracę Wykorzystanie badań
ewaluacyjnych w procesach podejmowania decyzji politycznych. Promotorem
tej pracy była prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer.
Święto narodowe Chin
6.10.2015 r.

W dniu 29 września JE Ambasador Xu Jian wydał z okazji 66. rocznicy istnienia Chińskiej Republiki Ludowej uroczysty bankiet. W swym wystąpieniu podkreślił dobry stan stosunków polsko-chińskich. Wśród gości byli m.in.: dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki, JE Ambasador Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev, prezes Marszałek Publishing Group Adam Marszałek oraz wybitny dyplomata Jan Wojciech Piekarski.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Bodio, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ Beata Stoczyńska, rektor Toruńskiej Szkoły Wyższej dr Jan Parys oraz dr Elżbieta Potocka.
Profesor Saidov w Wydawnictwie
7.10.2015 r.

Na zaproszenie prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanny
Marszałek-Kawy 2 października z wizytą w Toruniu przebywał wybitny
uzbecki uczony prof. Akmal Saidov - dyrektor Instytutu ds. Praw Człowieka
Republiki Uzbekistanu. Dyrektorowi Saidovowi towarzyszył JE Ikrom
Nazarov - ambasador Uzbekistanu w Polsce. W wyniku przeprowadzonych
rozmów, w których uczestniczyli ceniony znawca Azji Centralnej prof.
Tadeusz Bodio z Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktor naczelna
Wydawnictwa Adam Marszałek Justyna Brylewska, uzgodniono zasady
współpracy w zakresie wspólnie wydawanych w Polsce i Uzbekistanie
książek naukowych, poetyckich oraz literatury dziecięcej. Ustalono także
kwestie dotyczące współpracy przy edycji czasopism naukowych.
Nowi partnerzy w Gruzji
5.11.2015 r.

W końcu października 2015 roku na Uniwersytecie Grigol Robakidze w Tbilisi
odbyło się spotkanie prof. Joanny Marszałek-Kawy i dr Joanny
Piechowiak-Lamparskiej z rektorem prof. Marmuką Tavkhelidze i prof.
Nino Kemertelidze, odpowiedzialną za współpracę międzynarodową.
Tematem rozmów była przyszła współpraca dotycząca publikacji w
wydawanych przez nasze Wydawnictwo czasopismach naukowych i
uczestnictwo w radach naukowych tych periodyków.
Gospodarczy medal dla Prezesa
13.11.2015 r.

W jednym z ostatnich dni swego urzędowania wiceprezes Rady Ministrów i
minister gospodarki Janusz Piechociński w obecności dyrektor
Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki
Elżbiety Bodio wręczył prezesowi Adamowi Marszałkowi medal „Za
Zasługi dla Rozwoju Gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Gratulując
wyróżnienia, premier Piechociński podkreślił, że sukcesy osiągane przez
Marszałek Publishing Group są zasługą jego twórcy i szefa, który poprzez
konsekwencję i podejmowanie odważnych decyzji zdobył zaufanie
zagranicznych partnerów. Uczestnicząca w spotkaniu dyrektor Elżbieta Bodio
wskazała na skuteczne nawiązywanie kontaktów przez Prezesa z krajami
Azji Centralnej, takimi jak: Azerbejdżan, Kirgistan, Kazachstan oraz
Uzbekistan.
Spotkanie w ambasadzie KRLD
18.12.2015 r.

W ambasadzie Korei Północnej w drugiej połowie grudnia br. doszło do
spotkania Prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka z
zastępcą ambasadora KRLD w Polsce Kim Ju Dokiem. W trakcie jego
trwania obaj panowie omówili możliwości współpracy wydawniczej
Marszałek Publishing Group z czołowymi wydawnictwami
północnokoreańskimi. Radca Kim Ju Dok przekazał również życzenia
noworoczne dla Prezesa oraz wszystkich wydawnictw skupionych wokół
MPG.
O Indiach na Kongresie
14.01.2016 r.

W siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się spotkanie kierownik
naukowej III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof. Joanny
Marszałek-Kawy oraz sekretarz Kongresu Karoliny Targus z dr Dorotą
Kamińską-Jones z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, wybitną znawczynią kultury Indii.
Decyzją prof. Joanny Marszałek-Kawy dr Dorota Kamińska-Jones podejmie
się opieki nad naukową częścią Kongresu poświęconą przeszłości i
współczesności Indii. Kultura tego kraju wzbudza powszechne
zainteresowanie w Europie i na świecie, czego przejawem jest chociażby
coraz większa liczba zgłoszeń na Kongres referatów poświęconych tej
problematyce.
Z ambasadorem Babaevem o Kongresie
20.01.2016 r.

W dniu 19 stycznia w Ambasadzie Republiki Uzbekistanu w Polsce odbyło się spotkanie JE Bakhroma Babaeva z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem. Spotkanie było poświęcone przygotowaniom do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będzie Uzbekistan. Pan Ambasador, Pan Prezes oraz sekretarz Kongresu Karolina Targus omówili harmonogram imprez towarzyszących. W pierwszym dniu Kongresu Jego Ekscelencja wyda uroczystą kolację, w czasie której uzbeccy kucharze będą serwować tradycyjne dania tamtejszej kuchni. Spotkanie to uświetni występ artystów prezentujących uzbeckie tańce i zwyczaje narodowe.
Z ambasadorem Iwaszkiewiczem o Kongresie
19.02.2016 r.

W połowie lutego br. ambasador RP w Uzbekistanie i Tadżykistanie Piotr Iwaszkiewicz spotkał się z prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanną Marszałek-Kawą, która poinformowała go o przebiegu przygotowań do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Ambasador wyraził zadowolenie z faktu, że gościem honorowym Kongresu będzie Uzbekistan. Pani Prezes, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika naukowego Kongresu, przekazała Panu Ambasadorowi zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu.
Uzbeccy artyści na Kongresie Azjatyckim
21.03.2016

W dniu 16 marca br. prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z ambasadorem Republiki Uzbekistanu w Polsce Bakhromem Babaevem. Tematem rozmowy była ocena stanu przygotowań do III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będzie w tym roku Uzbekistan. Ambasador Babaev zadeklarował udział Ambasady w przygotowaniu programu kulturalnego, w ramach którego zostaną wyświetlone dwa filmy, wystąpią artyści ludowi, a także zostanie zaprezentowana kuchnia Uzbekistanu.
BANGLADESZ NA KONGRESIE AZJATYCKIM
26.04.2016

Dnia 8 kwietnia br. w Ambasadzie Ludowej Republiki Bangladeszu w Warszawie odbyło się spotkanie JE Mahfuzura Rahmana, Ambasadora Bangladeszu w Polsce, z Karoliną Targus, sekretarz III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Ambasador potwierdził swoją obecność na Kongresie oraz aktywny udział w jego obradach plenarnych, które odbędą się w toruńskim Dworze Artusa 19 maja 2016 roku. Dzięki Panu Ambasadorowi uczestnicy Kongresu będą mogli obejrzeć film produkcji bangladeskiej podczas minifestiwalu filmów azjatyckich w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Ambasada Ludowej Republiki Bangladeszu dostarczy również wszystkim prelegentom materiały prezentujące historię, współczesność oraz kulturę Bangladeszu.
Obrady plenarne prowadzili prof. dr hab. Krzysztof Pałecki oraz ambasador Krzysztof Szumski.
W imieniu ministra spraw zagranicznych przemowę wygłosił Marcin Tatarzyński.

Głos zabrali również: wicewojewoda Józef Ramlau, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn.
SUKCES III MIĘDZYNARODOWEGO
KONGRESU AZJATYCKIEGO
30.05.2016
W toruńskim Dworze Artusa prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa dokonała oficjalnego otwarcia III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. W tym największym i najważniejszym w Europie spotkaniu ludzi nauki, kultury i polityki wzięło udział ponad 400 uczestników z Polski i kilkunastu innych państw. Witając przybyłych gości, wśród których było kilkudziesięciu dyplomatów, kierownik naukowa Kongresu podziękowała za objęcie patronatu nad tym wydarzeniem ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu, wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi, marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu, prezydentowi miasta Torunia Michałowi Zaleskiemu oraz rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzejowi Tretynowi.
Tradycyjnie już w dzień imienin profesora Czesława Mojsiewicza jego małżonka Emilia zaprosiła do swej letniej rezydencji w Doliwcu Leśnym grono współpracowników, przyjaciół i uczniów Profesora. W spotkaniu uczestniczyli uwiecznieni na pamiątkowej fotografii: prof. Andrzej Chodubski, Halina Marszałek, Emilia Mojsiewicz, prorektor elekt UAM prof. Tadeusz Wallas, Jolanta Michalak, płk dr Stanisław Tomaszkiewicz, Bronisława Przybyłowicz, dr Rafał Reczek, dziekan elekt Wydziału Politologii UAM prof. Andrzej Stelmach, Danuta Mojsiewicz ze Wschowy, Teresa Tomaszkiewicz, dr Seifu Gebru, Marzena Gebru, dr Natasza Lubik-Reczek, Małgorzata Wallas oraz dokumentujący spotkanie Adam Marszałek.
PAMIĘTAJĄ O PROFESORZE MOJSIEWICZU
19.07.2016
W połowie września przebywała w Polsce delegacja China Federation of Literary and Art Circles. Jednym z najważniejszych punktów programu jej pobytu było wynegocjowanie, a następnie podpisanie umowy o współpracy biznesowej z Wydawnictwem Adam Marszałek.
W trakcie spotkania zorganizowanego przez Fundację Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. prof. Czesława Mojsiewicza gościom z Chin zaprezentowano dorobek i możliwości inwestycyjne województwa kujawsko-pomorskiego. Oprócz bogatego zestawu materiałów informacyjnych goście obejrzeli także film promujący gospodarkę województwa.
Dowodem przychylnego stosunku władz województwa do tego typu przedsięwzięć jest nie tylko udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w uroczystości podpisania dokumentu oraz kolacji podsumowującej pobyt delegacji CFLAC w Toruniu, ale także wspieranie działań Fundacji prof. Mojsiewicza, która jest odpowiedzialna za kontakty polsko-chińskie.
WŁADZE WOJEWÓDZTWA DBAJĄ O KONTAKTY Z CHINAMI
26.09.2016
O KONGRESIE PRZY OBIEDZIE
18.11.2016 r.

W znanej warszawskiej restauracji Tian House odbyło się
spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama
Marszałka oraz towarzyszącej mu redaktor Karoliny Targus z
chińskimi dyplomatami pracującymi w Ambasadzie Chińskiej
Republiki Ludowej w Polsce. Głównym tematem rozmów było
omówienie harmonogramu przygotowań do IV Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będą Chiny.
Radca ds. kultury Cai Lian oraz kierownik Działu Prasowego
Ambasady Wang Ning zadeklarowały daleko idącą pomoc w
organizacji Kongresu, a w szczególności jego części kulturalnej.
Wśród imprez towarzyszących, których partnerem będzie strona
chińska, znajdą się m.in.: pokaz chińskich filmów, wystawa
fotograficzna poświęcona idei Jedwabnego Szlaku, prezentacja
tradycyjnej kuchni oraz występ artystyczny. W spotkaniu
uczestniczył także Zhang Ruoyu.
Wśród gości byli m.in.:
Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych, dr Jan Parys z Małżonką, z którymi rozmawiał radca Ambasady Kazachstanu Denis Yessentayev.
ŚWIĘTO KAZACHSTANU
28.12.2016 r.

Z okazji Dnia Niepodległości Kazachstanu JE Altay Abibullayev,
ambasador tego państwa w Polsce, wydał uroczysty bankiet.
Uczestniczyło w nim wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki,
kultury, sztuki i polityki. W powitalnym wystąpieniu Pan
Ambasador zaprezentował osiągnięcia swego kraju. Podkreślił
jednocześnie, że stosunki polsko-kazachstańskie są bardzo dobre.
Przemówienie w imieniu władz Polski wygłosił wicemarszałek
Senatu Adam Bielan, który wyraził swoje zadowolenie z dobrze
układających się relacji między obu państwami i zadeklarował rolę
dalszego ich umacniania.
PROFESOR LESZCZYŃSKA
Z NAGRODĄ MOJSIEWICZA
20.01.2017 r.

Na posiedzeniu Kapituły V edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora
Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej, które
odbyło się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, zebrali się jej członkowie: Emilia
Mojsiewicz - Honorowa Przewodnicząca, prof. dr hab. Andrzej Stelmach,
Dziekan WNPiD - Przewodniczący, prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Andrzej Chodubski
(Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jan Iwanek (Uniwersytet Śląski), prof.
dr hab. Edward Olszewski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w
Lublinie), prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski), prof.
dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab.
Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), dr Natasza Lubik-
Reczek - sekretarz oraz nieobecny na posiedzeniu dr Adam Marszałek. Po
dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych publikacji Kapituła Konkursu
przyznała I nagrodę Pani Krystynie Leszczyńskiej i jej pracy SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w latach 1989-2011 (Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Ponadto wyróżniono dwie prace:
Pana Marka Rewizorskiego - AGORA INTERESÓW. G20 i wyłanianie
się globalnego zarządzania (Wydawnictwo Difin) oraz Pana Rafała
Czachora - Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie
neopatrymonialne (Wydawnictwo Fundacji Instytutu Polsko-Rosyjskiego).
Nagroda i wyróżnienia wręczone zostaną podczas corocznej konferencji 
organizowanej przez WNPiD UAM w Słubicach w dniach 2-3 lutego 2017
roku. 
V KONFERENCJA NAUKOWA
Z CYKLU „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”
22.03.2017 r.

Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława
Mojsiewicza, Wydawnictwo Adam Marszałek wraz z Katedrą Systemu
Politycznego WPiSM, UMK w Toruniu oraz Uniwersytetem Opolskim
zorganizowali 16-17 marca 2017 roku konferencję pt. „Zadania publiczne
administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO”. Po uroczystym
otwarciu konferencji przez prof. Danutę Pleckę z UMK oraz dr Ewę
Ganowicz z Uniwersytetu Opolskiego trzy pierwsze referaty wygłosili
wybitni politolodzy: prof. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu
Wrocławskiego, prof. Katarzyna Sobolewska-Myślik z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie oraz prof. Maria Marczewska-Rytko z UMCS
w Lublinie. W części obrad, w której głos zabrali praktycy z NGO i urzędów
samorządowych w imieniu Fundacji Wspierania Współpracy
Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza głos zabrał dr
Daniel Kawa.
Konferencja była już piątą edycją spotkań naukowych z cyklu „Administracja
publiczna”. Wcześniejsze konferencje odbyły się w Ostromecku.
O PRZYSZŁOŚCI
SZANGHAJSKIEJ ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY
25.05.2017 r.

Przy okazji IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego redakcja „Nowej
Polityki Wschodniej” zaprosiła badaczy do dyskusji nad przyszłością
Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Spotkanie zainteresowało gości z
Bakijskiego Uniwersytetu Słowiańskiego - rektora Rafiga Novruzova i
Ludmilę Talibovą. W debacie uczestniczyli: profesor Adam Hołub z
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Aleksandra Kozioł z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Marek Borys z Akademii Sztuki Wojennej, Vitaliy
Yarmolenko z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Patryk Wawrzyński
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Redakcję NPW
reprezentowała redaktor naczelna czasopisma profesor Joanna
Marszałek-Kawa.
PODSUMOWALIŚMY IV KONGRES
I ZAPRASZAMY NA PIĄTY
5.06.2017 r.

IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki przeszedł już do historii.
Uczestniczyło w nim łącznie ponad 400 osób, wliczając dyplomatów, gości
honorowych oraz uczestników konferencji naukowych, Dnia Indyjskiego,
Dnia Kurdyjskiego i pokazów filmowych. Udział ponad 20 dyplomatów, w
tym 8 ambasadorów państw azjatyckich, dobitnie wskazuje, że ranga
organizowanego przez nas Kongresu ciągle rośnie. Cieszy nas fakt, że do
grona patronów - oprócz dotychczasowych: ministra spraw zagranicznych,
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, wojewody kujawsko-
pomorskiego, prezydenta Torunia, rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz starosty powiatu toruńskiego - dołączył minister nauki i
szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Obecnie rozpoczynamy prace redakcyjne nad edycją materiałów
zgromadzonych w trakcie IV Kongresu. Z naszych analiz wynika, że zostaną
one opublikowane w przynajmniej 10 tomach. Zachęcamy autorów do jak
najszybszego przesłania nam ostatecznej wersji artykułów.

W czasie ostatniego posiedzenia Komitetu Organizacyjnego ustalono, że V
Międzynarodowy Kongres Azjatycki odbędzie się w Toruniu w dniach 23-25
maja 2018 roku. Najpóźniej we wrześniu zacznie działać strona internetowa
V Kongresu, a tym samym możliwe stanie się zgłaszanie udziału w tym
wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!
PAMIĘTAJĄ O PROFESORZE
27.07.2017 r.

Jak co roku w letniej rezydencji Emilii Mojsiewicz w Doliwcu Leśnym
spotkali się przyjaciele i wychowankowie prof. Czesława Mojsiewicza. W
czasie spotkania, które miało charakter wspomnieniowy, przypomniano
ważne dla zgromadzonych momenty ich życiorysów, w których zapisał się
Pan Profesor.
W spotkaniu uczestniczyli uwiecznieni na pamiątkowej fotografii - siedzące
obok Emilii Mojsiewicz Marianna i Zuzanna Kawa oraz Halina
Marszałek. Za nimi stanęli: prof. Joanna Marszałek-Kawa, prof. Rafał
Reczek, prof. Teresa Łoś-Nowak, dr Natasza Lubik-Reczek,
Bronisława Przybyłowicz, prof. Tadeusz Wallas - prorektor UAM,
Bożena i Marek Molińscy oraz Marzena i Sejfu Gebru.
ZHANG DEJIANG W WARSZAWIE
3.08.2017 r.

Bardzo interesujący przebieg miało spotkanie przewodniczącego
Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Zhanga
Dejianga z grupą polskich przyjaciół Chin, które odbyło się 14 lipca w
Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Uczestniczący w
nim prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek podkreślił
ogromną wagę polsko-chińskich kontaktów w dziedzinie kultury i nauki.
Pogląd ten podzielił przewodniczący chińskiego parlamentu Zhang Dejiang,
który wyraził zadowolenie z ciągle rosnącej liczby publikacji chińskich
autorów w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: były premier Waldemar
Pawlak, były wicepremier Janusz Piechociński oraz grupa byłych
ambasadorów.
10 TOMÓW O ZARZĄDZANIU
13.09.2017 r.

Profesorowie Joanna Marszałek-Kawa i Li Yongqiang, prezesi
Wydawnictwa Adam Marszałek oraz China Renmin University Press,
podpisali umowę przewidującą wydanie w Polsce 10-tomowej serii książek
zatytułowanej Governance of China, której redaktorem jest wybitny chiński
uczony Jin Nuo. Uzgodniono również, że w czasie wizyty w Polsce delegacji
CRUP-u obie oficyny podpiszą kolejne umowy o współpracy.
FILIPIŃSKI BANKIET W ŁAZIENKACH

Z okazji 120. rocznicy niepodległości Republiki Filipin JE Patricia Ann V.
Paez, ambasador Filipin w Polsce, wydała uroczysty bankiet.
Uczestniczyło w nim wielu dyplomatów oraz przedstawicieli świata nauki i
kultury. Reprezentująca Wydawnictwo Adam Marszałek prezes prof. Joanna
Marszałek-Kawa oraz członek zarządu Fundacji Wspierania Współpracy
Międzynarodowej imienia profesora Czesława Mojsiewicza Halina Marszałek
zaprosiły Panią Ambasador do udziału w VI Międzynarodowym Kongresie
Azjatyckim. 
MINISTER ZHANG FUHAI PATRONUJE NASZYM UMOWOM
26.09.2017 r.

Z krótką roboczą wizytą w Toruniu przebywała delegacja największego
chińskiego koncernu wydawniczego China International Publishing Group, na
czele którego stoi wiceminister Zhang Fuhai. Głównym celem pobytu było
podpisanie przez Xu Bu, prezesa Foreign Languages Press, dwóch umów -
Jednej z Wydawnictwem Adam Marszałek na wydanie w Polsce książki
prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga oraz drugiej z Time
Marszałek Group przewidującej edycję kolejnych siedmiu książek. W skład
chińskiej delegacji wchodzili również: Guan Ping, Li Lining, Jiang
Yonggang, Fan Kuiyao, Lyu Liang oraz Xing Yutang. Ze strony polskiej
w rozmowach uczestniczyli: Adam Marszałek, Iwona Nadolska-
Bartosiak, Daniel Kawa, Patryk Wawrzyński, Karolina Targus i Paweł
Jaroniak.
Z AMBASADOREM O KONGRESIE
08.11.2017 r.

W czasie spotkania prezesa Adama Marszałka z Ambasadorem
Azerbejdżanu w Polsce Hasanem Hasanovem ustalono zasady udziału
tego kraju w V Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Występujący w
charakterze Gościa Honorowego Azerbejdżan zostanie zaprezentowany w
specjalnym filmie otwierającym Kongres. Ponadto odbędą się wernisaż
specjalnej wystawy pokazującej jego historię i współczesność oraz projekcje
dwóch ciekawych filmów.
NAGRODY IMIENIA PROFESORA MOJSIEWICZA
13.11.2017 r.

Na Uniwersytecie Łódzkim odbyło się posiedzenie VI edycji Kapituły Nagrody
imienia Profesora Czesława Mojsiewicza.
W skład Kapituły wchodzą profesorowie: Emilia Mojsiewicz, Andrzej
Stelmach (przewodniczący), Joanna Marszałek-Kawa, Jan Iwanek, Teresa
Łoś-Nowak, Teresa Sasińska-Klas, Iwona Hofman, Grzegorz Piwnicki,
Grażyna Ulicka, Alicja Stepień-Kuczyńska, Ryszard Zięba, Arkadiusz
Żukowski, Tadeusz Wallas oraz dr Natasza Lubik-Reczek (sekretarz).
Kapituła postanowiła przyznać nagrodę publikacji Artura Lipińskiego, Prawica
na polskiej scenie politycznej w latach 1989-2011. Historia, organizacja,
tożsamość, Wydawnictwo ELIPSA. Wyróżnienia otrzymali: Herbert Gnaś,
Protokół z Kioto. Analiza decyzji międzynarodowej, Wydawnictwo Adam
Marszałek; Wojciech Tomasz Modzelewski, Paradyplomacja regionów.
Studium województw Polski wschodniej, Instytut Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Maciej Potz, Teokracje
amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.  
PROBLEMATYKA BLISKOWSCHODNIA
NA KONGRESIE AZJATYCKIM
7.12.2017 r.

Z każdą kolejną edycją Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego poszerza
się jego zakres problemowy i geograficzny. Ostatnio znana badaczka dr
Magdalena Lewicka wystąpiła z propozycją o dodanie do programu Kongresu
tematyki bliskowschodniej, a przede wszystkim arabskiej. W rozmowie z
dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek Iwoną Nadolską-Bartosiak i
sekretarz Kongresu Karoliną Targus zadeklarowała ona ścisłą współpracę z
organizatorami wydarzenia.
KOLACJA Z BRAĆMI MIAO
9.01.2018 r.

Z każdą kolejną edycją Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego poszerza
się jego zakres problemowy i geograficzny. Ostatnio znana badaczka dr
Magdalena Lewicka wystąpiła z propozycją o dodanie do programu Kongresu
tematyki bliskowschodniej, a przede wszystkim arabskiej. W rozmowie z
dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek Iwoną Nadolską-Bartosiak i
sekretarz Kongresu Karoliną Targus zadeklarowała ona ścisłą współpracę z
organizatorami wydarzenia.
AMBASADOR BANGLADESZU NA KONGRESIE
28.02.2018 r.

Do grona dyplomatów uczestniczących w V Międzynarodowym Kongresie
Azjatyckim dołączył JE Muhammad Mahfuzur Rahman, ambasador
Bangladeszu, który już po raz trzeci zaszczyci nas swoją obecnością.
ANHUI W WYDAWNICTWIE
16.04.2018 r.

W Wydawnictwie Adam Marszałek gościła delegacja władz prowincji Anhiu,
w której w skład wchodzili: zastępca ministra Wydziału Komunikacji
Prowincji Anhui Liu Feiyue, szef Działu Teoretycznego Wydziału Publikacji
Prowincji Anhui Tang Goufu, zastępca dyrektora generalnego Redakcji
gazety „Anhui Daily” Nie Hengyu, dyrektor Wydziału Administracji Anhui
Broadcasting Corporation Peng Yixue oraz zastępca dyrektora Instytutu
Filozofii oraz Akademii Nauk Społecznych Anhui Li Jilin. Przewodniczący
delegacji minister Liu rozmawiał z prezesem Adamem Marszałkiem o
dotychczasowej współpracy Anhui Publishing Group z Wydawnictwem
Adam Marszałek oraz z Time Marszałek Group. W spotkania omówiono
również dalszą współpracę oraz kierunek rozwoju partnerskich wydawnictw.
Kolejnym powodem wizyty było przekazanie kilkudziesięciu książek
Centrum Języka i Kultury Chińskiej działającego przy Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W uroczystości uczestniczyli: prof. Wojciech
Wysota - prorektor ds. współpracy z zagranicą UMK, mgr Karolina
Chojnacka - dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej, dr Maciej
Szatkowski - dyrektor Centrum, dr Adam Marszałek - prezes Marszałek
Publishing Group oraz Kinga Sołowiej - asystentka prezesa.
CRUP PO RAZ KOLEJNY W TORUNIU
22.05.2018 r.

Wydawnictwo Adam Marszałek po raz kolejny gościło delegację z Chin,
której przewodniczyła pani Fei Xiaolin - dyrektor Centrum Wydawniczego
Nowych Mediów i zastępca redaktora naczelnego China Renmin University
Press (Wydawnictwo Uniwersytetu Ludowego w Pekinie). Kulminacyjnym
punktem spotkania było podpisanie umowy o współpracy przy wydaniu
polskiej edycji pięciu książek.  
Adam Mickiewicz
Fundacja
Wspierania
Współpracy
Mi
ędzynarodowej
imienia
Profesora
Czesława
Mojsiewicza
„Co dzień przestrzegam, jak młódź cierpi na tem, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem"